Radno vreme sekretarijata je od 16 do 20 časova. Telefoni: 011 3240-897 i 3340-673