Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova.

Jezički pasoš

Jezički pasoš je deo šireg Jezičkog portfolija (European Language Portfolio) koncipiranog od strane Saveta Evrope i još dve važne institucije EAQUALS i ALTE. Zamišljen je kao »evidencija vladanja jezičkim veštinama, položenih ispita i stečenih iskustava na raznim jezicima.« Zasnovan je na nivoima Saveta Evrope (CEF) i u njemu ćete naći niz opisa jezičkih nivoa i tabela za samoprocenu (kojima pripadaju i tabele za samoprocenu navedene u okviru našeg sajta) kao i prostor u koji možete detaljno upisati svoj dosadašnji napredak i sertifikate koje posedujete. Ovaj dokument je prepoznatljiv i validan širom Evrope.

Jezički pasoš je dokument koji polaznici sami popunjavaju i može se preuzeti na sledećoj adresi: http://europass.cedefop.europa.eu