Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Kursevi za decu

Naša osnovna ideja je da deca kontinuiranim učenjem, od predškolskog nivoa, kroz osnovnu i srednju školu, u uzrastu od 16 godina dostignu nivo VIŠI 1 - CEF nivo B2 (First Certificate in English). To je nivo znanja koji omogućava potpunu samostalnost u upotrebi jezika i njegovom daljem učenju. Ovo je istovremeno nivo koji se najčešće traži za zaposlenje, pa će biti vrlo korisno da postoji i u budućoj poslovnoj biografiji. Dalji nivoi sa kojima deca mogu nastaviti predstavljaju približavanje nivou govornika kojima je to maternji jezik. To su nivoi C1 (traži se za studije, iseljenje) i C2.

Važno je napomenuti da deca kod nas mogu početi da uče u bilo kom uzrastu, sa ili bez prethodnog znanja, što je omogućeno velikom razgranatošću kurseva koji uzimaju u obzir i uzrast i nivo znanja. Ako deca dolaze kod nas sa predznanjem, obavićemo razgovor/testiranje i upoznati ih sa školom pre upisa na odgovarajući tečaj. Programi prate razvoj intelektualnih i motoričkih sposobnosti dece i time omogućavaju da deca rade odgovarajućim tempom i kroz aktivnosti zanimljive za njihov uzrast (igra, gluma, muzika, TPR). Izuzetno nam je važno razvijanje samostalnosti u učenju (kroz učenje strategija koje podižu svest o ulozi samog polaznika u procesu učenja) a verujemo da to doprinosi i razvijanju navika za efikasno učenje uopšte. Polaznici vrlo intenzivno koriste školsku biblioteku.

Organizujemo i razne radionice na engleskom jeziku i druge atraktivne aktivnosti kao što su projekti i takmičenja. Na kraju školske godine nagrađujemo najbolje učenike. U toku leta vodimo decu u Englesku.

PREDŠKOLSKI KURSEVI KURSEVI ZA ŠKOLSKU DECU KURSEVI NEMAČKOG

NIVOI
Potražite i odgovore na najčešće postavljana pitanja u FAQs.

PREDŠKOLSKI KURSEVI

Danas deca sve češće počinju da uče engleski jezik vrlo rano. Na osnovu našeg dvadesetogodišnjeg pedagoškog iskustva, smatramo da je sasvim adekvatno da deca počnu sa pohađanjem kurseva dve godine pre polaska u školu. To deci može da bude i prva socijalizacija i prvo navikavanje na školu. Izuzetno nam je važno da susret sa školom bude pozitivno iskustvo, odnosno da deca zavole učenje stranog jezika, tako da nastojimo da im okruženje, aktivnosti i pristup budu što bolje prilagođeni.
Trudimo se da u nastavi ima različitih aktivnosti, pokreta, muzike, glume i naravno puno profesionalizma i strpljenja od strane profesora. U nastavi koristimo originalne britanske materijale prilagođene ovom urastu (udžbenici, slikovnice, audio i video materijal, itd.), s tim što taj materijal dopunjavamo bogatim materijalima koje smo razvili tokom dve decenije rada – trudimo se da deci približimo jezik na što prirodniji način kroz razne dodatne igre, dijaloge, mini dramske predstave, video materijale, pričanje priča, pravljenje raznih rukotvorina, obeležavanje najznačajnijih praznika.
Vrlo nam je važno da naši profesori, osim što su adekvatno obučeni, imaju puno entuzijazma i ljubavi za rad sa decom i da svoj rad prilagođavaju potrebama svakog deteta pojedinačno.

Na kraju školske godine organizujemo javne časove, kojima prisustvuju roditelji kako bi videli šta smo naučili tokom godine.


DINAMIKA NASTAVE:

PREDŠKOLSKI 1 i 2
NIVOI: E.1 i E.2
2 x 45 min. nedeljno
u popodnevnim terminima
ukupno: 70 časova

 

KURSEVI ZA ŠKOLSKU DECU

Od prvog razreda osnovne škole deca pohađaju nastavu 2 nedeljno po 55 min. (nivoi A1-B1). Na nivoima od B2 polaznici pohađaju pripreme za Cambridge ispite (FCE, CAE, CPE) i tu je dinamika nastave 2 puta po 75 minuta nedeljno. Dostizanje nivoa B2 podrazumeva teme za odrasle i razvijeno apstraktno mišljenje, pa se polaganje ovog ispita i ne savetuje pre 16.-e godine.

U slučaju da polaznici ne žele da se pripremaju za Cambridge ispite, na raspolaganju su im omladinski konverzacijski kursevi koji su namenjeni tome da se stečeno znanje aktivira. Ove kurseve mogu pohađati i polaznici koji posle pauze u pohađanju kurseva žele da povrate aktivno znanje ili jednostavno uživaju u diskusijama na različite teme na engleskom jeziku.

Na nivou A1.1 deca još uvek nemaju testove, pa roditelji mogu videti šta su oni naučili na javnom času na kraju godine.
Na ostalim nivoima deca imaju najmanje 4 testa u toku godine i završni test, a roditelji se o ovome informišu na osnovu izveštaja (REPORT CARD) za roditelje koje profesor popunjava takođe 4 puta godišnje.

Nastava se zaključno sa 4. razredom osnovne škole odvija u popodnevnim terminima. Od 5. razreda postoje grupe u kojima se nastava odvija po smenama i u večernjim časovima.

DINAMIKA NASTAVE:

OSNOVNA/SREDNJA
ŠKOLA
NIVOI: A1-B1
PRIPREME ZA ISPITE
(uzrast 16+)
NIVOI: B2-C1
KONVERZACIJSKI
1 i 2
(OMLADINSKI- 16+)
NIVOI: B1-C1
2 x 55 min.
nedeljno
od septembra do juna
ukupno: 88 časova godišnje
2 x 75 min.
nedeljno
od septembra do juna
ukupno: 120 časova godišnje
2 x 55 min.
nedeljno
od septembra do juna
ukupno: 88 časova godišnje

 

KURSEVI NEMAČKOG JEZIKA ZA DECU

Kursevi nemačkog jezika se organizuju u skladu sa interesovanjem polaznika. U pogledu nivoa i organizacije kurseva, molimo vas da pogledate principe koji važe i za nastavu engleskog jezika.

Trenutno najtraženiji kursevi su:

  • za decu 3. i 4. razreda koja će nemački jezik dobiti kao redovni predmet u osnovnoj školi od 5. razreda
  • za decu od 5. – 8. razreda po udžbenicima koje koriste u osnovnoj školi
  • za srednjoškolce – konverzacijski kursevi za aktiviranje stečenog znanja

DINAMIKA NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODINI:

OSNOVNA ŠKOLA
NIVOI: A1-B1
KONVERZACIJSKI
1 i 2
(OMLADINSKI- 15+)
NIVOI: B1-C1
1 x 55 min. nedeljno SUBOTOM
od septembra do juna
ukupno: 40 časova godišnje
1 x 75 min. nedeljno SUBOTOM
od septembra do juna
ukupno: 40 časova godišnje

Drugi niovi/dinamika se takođe organizuju u zavisnosti od interesovanja.

Polaznici koji pohađaju kurseve engleskog jezika imaju popust na kurs nemačkog od 10%.