Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Kursevi za odrasle

U okviru kurseva za odrasle možete se odlučiti za više vrsta kurseva i različiti tempo rada. Pre početka kursa obavezno je testiranje za utvrđivanje nivoa znanja, a na početku kursa se radi i analiza potreba polaznika na osnovu čega se generalni plan rada prilagođava potrebama konkretne grupe. Na kraju kursa i po položenom ispitu polaznici dobijaju adekvatne sertifikate.

Osim rada u grupama, polaznici mogu odabrati i individualne časove.

Organizujemo i nastavu za firme. Posle testiranja i uvida u potrebe polaznika, kreiramo odgovarajući program nastave. Nastava se može odvijati u našim prostorijama ili u prostorijama firme. Intenzitet je po dogovoru. Nudimo i odgovarajuće popuste u skladu sa brojem polaznika. Detaljne informacije vam možemo poslati u našoj preliminarnoj ponudi, nakon što stupite u kontakt sa nama  telefonom ili mail-om. Poslednjih godina ostvarili smo izuzetnu saradnju sa mnogim firmama, posebno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje za koju smo organizovali obuku za nezaposlene kao i zaposlene u samoj Nacionalnoj službi. Od februara 2010. godine, nastavu izvodimo u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstvu rada i socijalne politike.

Opšti engleski / General English

Poslovni engleski / Business English

Konverzacijski kursevi/

Conversation Courses

Engleski za poslovnu komunikaciju/

English for Business Communication

NIVOI


Kursevi opšteg i poslovnog engleskog jezika

Kursevi opšteg engleskoj jezika podrazumevaju kurseve na kojima se podjednako uvežbavaju sve jezičke veštine (govor, pisanje, čitanje, slušanje) i gramatika, sa akcentom na komunikativnoj sposobnosti, što je odlika svih naših kurseva. U toku kursa se rade 2 do 4 testa kojima se utvrđuje napredovanje polaznika, a na kraju se polaže završni test koji testira sve jezičke veštine.

Kursevi poslovnog engleskog jezika takođe podrazumevaju rad na svim jezičkim veštinama ali stavljenim isključivo u poslovni kontekst, uz upotebu udžbenika za poslovni engleski jezik i imajući u vidu Cambridge ispite iz poslovnog engleskog jezika.

DINAMIKA NASTAVE:

REDOVNI KURSEVI

NIVOI: A1-C1

INTENZIVNI KURSEVI

NIVOI: A1-C1

2 X 90 min. nedeljno

1 semestar

ukupno: 68 časova

3 x 90 min. nedeljno ili 5 x 90 min.

10 ili 6 nedelja

ukupno: 68 časova

 


Konverzacijski kursevi

Konverzacijski kursevi se danas najčešće traže. Veliki broj odraslih polaznika je do sada u okviru svog obrazovanja često pohađao kurseve engleskog jezika ali im je neophodno da to znanje aktiviraju. Zato smo osmislili kurseve konverzacijskog već od nivoa Srednji 2 (B1), a oni se od opštih kurseva razlikuju po tome što polaznici na njima razgovaraju o raznim aktuelnim temama, prolaze kroz razne svakodnevne situacije a gramatika se objašnjava samo na zahtev polaznika. Materijali koji se koriste za podsticanje konverzacije su aktuelni i posebno odabrani u skladu sa sastavom grupe.
Ovi kursevi su se pokazali kao vrlo korisni i naši polaznici često upisuju više semestara za redom ili se posle pauze vraćaju ovim kursevima.
Ovaj kurs ne podrazumeva završni ispit, tako da polaznici po završetku dobijaju potvrde o pohađanju.

DINAMIKA NASTAVE:

KONVERZACIJSKI 1 , 2 i 3
NIVOI: B1-C1
KONVERZACIJSKI 1 , 2 i 3
NIVOI: B1-C1
2 x 75 min. nedeljno
1 semestar
ukupno: 56 časova
2 x 75 min. nedeljno
6 nedelja, u prepodnevnim terminima
ukupno: 20 časova

 

Engleski za poslovnu komunikaciju

Na osnovu višegodišnjeg iskustva u nastavi za nezaposlene koju je organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje i kroz koju je prošlo više stotina nezaposlenih, a takođe i iskustva u organizovanju kurseva za zaposlene u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, profesori Studija Anglian su kreirali nove, savremene tečajeve engleskog jezika za sve one koji žele da osveže postojeća i steknu nova znanja iz engleskog jezika u oblasti poslovne komunikacije.

Kako bismo omogućili polaznicima praktične kurseve koji ne zahtevaju puno vremena i nisu preterano skupi, kreirali smo niz kurseva pod nazivom Engleski za poslovnu komunikaciju.

Šta to znači?

To znači da će vam ovi kursevi pomoći da se pripremite za sledeći posao tako što ćete: aktivirati svoje znanje, podsetiti se zaboravljenih reči i konstrukcija i obogatiti ih novim, savremenim izrazima, pripremiti svoj CV i propratno pismo, simulirati odgovore na sva pitanja koja vam mogu biti postavljena na razgovoru za posao, opustiti se da slobodno i tečno pričate o sebi i svojim veštinama i iskustvima, a onda nastaviti da proširujete i obogaćujete svoje znanje kroz konverzaciju na najrazličitije teme koje se tiču posla i poslovnog konteksta. Takođe, imamo i kurseve koje kreiramo na osnovu vaših želja i potreba i u kojima su teme u potpunosti prilagođene konkretnim potrebama polaznika.

Šta tačno uključuje ovaj kurs?

Kurs Engleski za poslovnu komunikaciju se sastoji iz:

  • ulaznog testiranja za utvrđivanje nivoa znanja
  • kursa od 20 školskih časova
  • polaganja završnog ispita (pismenog i usmenog)
  • izdavanja sertifikata o pohađanom kursu

Engleski za poslovnu komunikaciju se odvija u tri osnovna kursa:

Kurs 1 – Predstavlja uvod u poslovnu komunikaciju i pored ostalog obuhvata: pisanje CV-ja, propratnog pisma, simulacije intervjua, pisanje pisama/e-mail-a, telefoniranje, itd. (Namenjen za polaznike na nivou Zajedničkog jezičkog okvira: A2-B1).
Kurs 2 – Poslovna komunikacija na ovom kursu pored ostalog obuhvata: prezentacije, tumačenje grafikona i tabela, sastanke, pregovore, itd. (Nastavak kursa za polaznike na nivou A2-B1, nakon završenog Kursa 1).
Kurs 3 – Napredna poslovna komunikacija je namenjena polaznicima sa višim nivoom znanja (B1+) i predstavlja naprednu verziju materijala Kurseva 1 i 2.

DINAMIKA NASTAVE:

ENGLESKI ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU
NIVOI: A2-B2
2 x 75 min. nedeljno
6 nedelja, u prepodnevnim terminima
ukupno: 20 časova