Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Nivoi

Svi nivoi su usklađeni sa nivoima Saveta Evrope (CEF) koji su razvijeni da bi promovisali lakšu mobilnost prilikom putovanja, promene posla itd. Naši nivoi su takodje uskladjeni i sa ovim nivoima od 2001. godine. 

U praksi ovo znači da su svi nastavni programi i planovi napisani na osnovu opisa CEF nivoa (nezavisno od toga koji se udžbenik trenutno koristi u nastavi). Detaljni opisi nivoa su vam na raspolaganju u sekretarijatu škole.

NIVOI KURSEVA ZA DECU

ANGLIAN NIVOI

 

Evropski standard - CEF

Cambridge ispiti (Cambridge ESOL)

 

Predškolski

 

 

Predškolski 1

E.1

 

 

Predškolski 2

E.2

 

 

 

Početni

 

 

Početni 1

A1.1

 

 

Početni 2

A1.2

 

Starters

Početni 3

A1.3

A1

Movers

 

Srednji 1

 

 

Srednji 1.1

A2.1

 

 

Srednji 1.2

A2.2

 

 

Srednji 1.3

A2.3

A2

Flyers/KET

 

Srednji 2

 

 

Srednji 2.1

B1.1

 

 

Srednji 2.2

B1.2

B1

PET

 

Viši 1

 

 

Viši 1.1

B2.1

 

 

Viši 1.2

B2.2

B2

FCE

 

Viši 2

 

 

Viši 2.1

C1.1

 

 

Viši 2.1

C1.2

C1

CAE

Proficiency 1

C2.1

 

 

Proficiency 2

C2.2

 

CPE

 

NIVOI KURSEVA ZA ODRASLE

ANGLIAN NIVOI

Evropski standard - CEF

Cambridge ispiti (Cambridge ESOL)

Početni 1      A1.1

 

 

Početni 2      A1.2

A1

 

Srednji 1.1   A2.1

 

 

Srednji 1.2   A2.2

A2

KET

Srednji 2.1   B1.1

 

 

Srednji 2.2   B1.2

B1

PET/BEC Preliminary

Viši 1.1         B2.1

 

 

Viši 1.2         B2.2

B2

FCE/ BEC Vantage

Viši 2.1         C1.1

 

 

Viši 2.2         C1.2

C1

CAE/ BEC Higher

Proficiency 1 C2.1

 

 

Proficiency 2 C2.2

C2

CPE

TABELA ZA SAMOPROCENU