Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Međunarodni ispiti

Pripreme za međunarodne ispite su jedna od naših najznačajnijih oblasti od početka rada Studija Anglian. Kod nas možete pohađati pripreme za polaganje međunarodnih ispita u grupi ili individualno, a takođe možete dobiti i sve druge savete u vezi sa ovim ispitima - našu procenu posle preliminarnog testiranja, brošure, kontakt telefone, savete. U našoj biblioteci ćete naći puno dodatnog materijala. Ako polažete ove ispite zbog odlaska u inostranstvo, na raspolaganju su vam i usluge sudskog tumača.

NAJTRAŽENIJI ISPITI:

CAMBRIDGE IELTS TOEFL

 

CAMBRIDGE
Ispiti Univerziteta u Kembridžu (University of Cambridge ESOL Examinations) spadaju u najpoznatije svetske ispite iz engleskog jezika. Datiraju još od 1913. godine, od kada im popularnost neprekidno raste s obzirom na to da se izuzetno vodi računa o tome da budu moderni i primenljivi u savremenom životu.
Ovi ispiti se polažu u Britanskom savetu, 2-3 puta godišnje, obično u junu i decembru. Vrlo iscrpno testiraju sve jezičke veštine, a isti ispiti se polažu u celom svetu u isto vreme i imaju istu težinu nezavisno od grada/države u kojoj polažete. Sertifikati nemaju ograničeno trajanje. Kao i za ostale ispite, veoma je važno da se dobro upoznate sa formatom ispita kako biste vreme na ispitu što efikasnije upotrebili. Zato ćete na našim kursevima steći i jezičko znanje i detaljno poznavanje formata ispita, a sve to će vam pomoći da na ispitu budete sigurni u sebe i efikasni.
Postoji više vrsta ovih ispita:

Britanski savet u Srbiji / British Council                       Serbia Cambridge ispiti / Cambridge ESOL

DINAMIKA NASTAVE

PRIPREME ZA ISPITE FCE, CAE, CPE
NIVOI: B2-C1
2 x 75 min. nedeljno ili 2 x 90 min.
od septembra do juna, u večernjim terminima i po smenama
ukupno: 120 časova godišnje (2 semestra)

U okviru ove pripreme organizujemo i probne ispite – najčešće vikendom, kada polaznici imaju prilike da urade ceo test odjednom (s obzirom na to da ovi ispiti traju više sati, duže od trajanja časa) i da im na osnovu tih rezultata profesor da dalje preporuke za rad.

 

IELTS je britanski ispit i potreban je za studije u Velikoj Britaniji i Australiji, Novom Zelandu (IELTS Academic) ili za dobijanje australijske i kanadske iseljeničke vize (IELTS General Training). Od ovih namena zavisi i broj poena koji se traži. Globalni okvir je 5,5 za vize i 7 za studije ali ovo i varira od slučaja do slučaja. Može se prijaviti 2 do 3 nedelje ranije i toliko se čekaju i rezultati. Ispit administrira Britanski savet. Testira i aktivno i pasivno znanje, odnosno uključuje sve jezičke veštine. Organizujemo grupnu nastavu ali vrlo često i individualnu.

DINAMIKA NASTAVE

IELTS GENERAL/ACADEMIC
NIVOI: B1-C1
2 x 90 min. nedeljno ili 4 x 90 min. nedeljno
8 nedelja ili 4 nedelje – 32 časa

 

TOEFL je američki ispit koji je pre svega potreban za upis na fakultete u Americi i Kanadi. Najnovija verzija testa – Internet-based testira sve jezičke veštine. Test se može polagati u ovlašćenim ETS centrima. U našoj školi organizujemo isključivo individualnu pripremu, a detaljnije informacije vam možemo dati posle provere znanja.ILEC

ILEC – međunarodni ispit iz engleskog jezika za pravnike

 

 

Šta je ILEC?

 

ILEC (International Legal English Certificate) međunarodno priznati Kembridž sertifikat engleskog jezika iz oblasti prava.

Prema Zajedničkom evropskom okviru za jezikeILEC sertifikat odgovara nivou B2-C1.

Kome je ILEC namenjen?

ILEC (International Legal English Certificate) je namenjen advokatima koji se bave međunarodnim pravom, pravnicima, studentima koji studiraju pravo ili nastavljaju svoje studije u inostranstvu, kao i onima koji žele da unaprede svoje znanje engleskog iz oblasti prava sticanjem međunarodno priznate diplome.

 

Kurs pripreme za ILEC ispit

Kurs pripreme za ispit prati zahteve i format ispita i fokusiran je na veštine engleskog jezika u pravnom kontekstu.

 

Ispit ILEC

Polaganje ILEC ispita organizuje isključivo Britanski savet u Beogradu. Više informacija o pologanju ispita mozete dobiti ovde

http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/cambridge-engleski/izaberi-cambrigde