Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Sertifikati

Nakon što su uspešno položili ispit (pismeni i usmeni, po jezičkim veštinama), polaznici dobijaju sertifikat o postignutom nivou koji je dvojezičan (na srpskom i engleskom) i sadrži podatke o položenom ANGLIAN/CEF nivou.

U slučaju da polaznik ne položi ispit, može se organizovati ponovljeno polaganje ili polaznik može dobiti potvrdu da je pohađao kurs.

Ispit mogu da polažu i kandidati koji nisu pohađali kurs, a potreban im je sertifikat zbog zaposlenja i sličnih razloga. Procedura je sledeća: zainteresovani zakazuju testiranje za utvrđvanje nivoa znanja a zatim polažu kompletan test koji odgovara završnom testu za taj nivo i uključuje sve jezičke veštine. Ukupno vreme trajanja ovog testiranja je 3 sata.