Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

UPIS 2018.Upis na sve kurseve počinje 30.08.2018. Radno vreme tokom upisa je od 11 do 20 časova.
Spremili smo vam poklon! Prijatan raspust!