Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Biografije

Ivana Bosić je rođena 1971. godine u Beogradu gde je i diplomirala na Katedri za engleski jezik. Osim niza kurseva koje je pohađala u Velikoj Britaniji, poseduje sertifikate "CPE - Cambridge Proficiency in English" (o znanju engleskog jezika) i "COTE -Certificate for Overseas Teacher of English" (iz metodike nastave) univerziteta u Kembridžu. Obuka za COTE je bila sponzorisana od strane Britanskog saveta u kom je nakon obuke držala i niz seminara.
Osnovala je školu Anglian 1995. godine. Poseduje široko iskustvo u nastavi na svim nivoima, posebno u pripremanju polaznika za međunarodne ispite. Rad u okviru škole uključuje i organizaciju nastave, izradu nastavnih planova, obuku profesora i organizaciju internih seminara. 
Jedan je od osnivača i predsedavajući YALS-a od 2003-2006 godine. U okviru Udruženja aktivno je radila na izradi statuta i pravilnika i usaglašavanju nivoa sa CEF nivoima a pohađala je i sve obuke o nivoima, obuci inspektora, testiranju i jezičkom portfoliju u organizaciji YALS-a i EAQUALS-a. 
Radila je i na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je predavala veštine pisanja eseja. Osim toga ima veliko iskustvo kao sudski tumač u prevođenju dokumenata i stručnih tekstova.
Osim engleskog, govori italijanski i francuski jezik.
Vesna Radonjić je rođena u Beogradu, 1968. godine. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Pohađala je niz obuka i seminara u Velikoj Britaniji.Pre nego što se 2005. kao suvlasnica pridružila radu škole Anglian, radila je 12 godina u jednoj od najrenomiranijih škola stranih jezika u zemlji.
Poseduje izuzetno veliko i raznovrsno iskustvo u radu sa svim uzrastima dece (od predškolskih kurseva do konverzacijskih kurseva za srednjoškolce) i na svim nivoima za odrasle (od opštih do poslovnih tečajeva i priprema za međunarodne ispite).
Osim nastave, radila je i kao konsultant pri pilotiranju više udžbenika kao i na kreiranju nastavnih materijala.U školi Anglian je direktor nastave i bavi se organizacijom nastave i nastavnim planovima i programima. Najviše radi na obuci i praćenju rada profesora i izboru i razvoju materijala koji se koriste u nastavi kako bi bili što prilagođeniji konkretnim potrebama polaznika. Pohađala je niz obuka za primenu CEF nivoa, upotrebu jezičkog pasoša i o testiranju polaznika u organizaciji YALS-a i EAQUALS-a.
Osim nastave, ima dugodišnje iskustvo u prevođenju tekstova sa engleskog i na engleski jezik, posebno u oblasti medicine (kardiohirurgija, neurohirurgija, psihijatrija, psihoterapija, itd.). Radi i lekturu i korekturu stručnih radova na engleskom jeziku iz najrazličitijih oblasti pre nego što se objave u svetskim naučnim časopisima.
Na edukaciji je za grupno analitičkog psihoterapeuta u Društvu grupnih analitičara u Beogradu.
Osim engleskog, govori francuski i italijanski jezik.