Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Šta su naši principi?

Verujemo u učenje zasnovano na komunikativnom pristupu i humanističkom obrazovanju koje uzima u obzir celokupnu ličnost polaznika.

Cilj nam je da kroz upotrebu savremenih metoda i neprekidno usavršavanje naših profesora kod polaznika razvijemo komunikativnu kompetenciju i omogućimo sticanje praktičnog znanja i svih onih navika koje doprinose uspešnom snalaženju u okviru različitih kulturnih obrazaca. Imajući u vidu da je učenje jezika proces koji nikada ne prestaje, cilj nam je da polaznike naučimo veštinama koje će im omogućiti da preuzmu odgovornost za svoj dalji napredak.