Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Pristup


Radimo u skladu sa komunikativnim pristupom čiji je cilj razvijanje komunikativne jezičke kompetencije. Ovakav pristup je u skladu sa jezičkom politikom Saveta Evrope i nivoima koje je Savet Evrope definisao (CEF - Common European Framework for Languages ili Zajednički evropski okvir za jezike).
Savremeni pristup znači da se učenje jezika definiše kroz aktivnosti koje je polaznik u stanju da sprovede svojim znanjem jezika, odnosno kroz "mogu da" formulacije ("Can do" statements).

Evo nekoliko ilustrativnih odlomaka iz opisa nivoa:
Nivo A1 definisan je na sledeći način: polaznik može da: "..razume i koristi poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje su namenjene zadovoljavanju vrlo konkretnih potreba... Može da se predstavi... Može da uđe u jednostavnu komunikaciju pod uslovom da druga osoba govori sporo i jasno i spremna je da pomogne." Nivo B2, polaznik može da: " izloži jasne, detaljne opise u širokom dijapazonu tema koje su u vezi sa njegovim domenom interesovanja...Može da napiše sastav ili izveštaj...Može da iznese razloge za i protiv odredjene tačke gledišta..."

U praksi ovo znači da su na času podjednako zastupljene sve jezičke veštine (što se testira i u završnom testu) i da su stavljene u praktičan kontekst svakodnevnog privatnog i poslovnog okruženja. Koristimo savremene udžbenike britanskih izdavača prilagodjene našim konkretnim potrebama.
Profesori nastoje da dobro upoznaju polaznike, prate njihov napredak i pruže im adekvatnu pažnju i savete.