Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Zašto Anglian

Možemo da vam ponudimo:

• širok izbor kurseva na svim nivoima, različitog intenziteta, za sve namene
• usklađenost nivoa sa nivoima Saveta Evrope (CEF) od 2001. godine
• visok nivo profesionalizma naših usluga
• stručan tim
• upotrebu najsavremenijih udžbenika vodećih stranih izdavača i pratećih audio/video materijala
• rad u malim grupama (4-8 polaznika)
• uzimanje u obzir posebnih potreba svakog pojedinačnog polaznika
• centar za samostalno učenje - školska biblioteka iz koje možete pozajmljivati knjige/materijale
• redovno praćenje napretka (i izveštaji za roditelje kada su deca u pitanju)
• prijatan, adekvatno opremljen prostor