Radno vreme tokom upisa je od 11 do 20 časova.

Kalendar nastave

 

            Kalendar nastave u Studiju Anglian za školsku 2015/2016. godinu:

 

 

Nastava za decu:

 • Početak nastave engleskog: 14.09.2015.; nemačkog 12.09.2015.
 • Raspusti/neradni dani: 9., 10. i 11.11.2015; 31.12.2015. - 10.01.2016;

                                              01.02.-16.02.2016.; 28.04. - 03.05.2016.

 • Početak drugog polugodišta: 17.02.2016.
 • Završetak nastave: 10.06.-25.06.2016.
 • Nastava nemačkog (subotom): početak nastave: 12.09.2015.

                                               (neradne subote: 02.01.; 06.02.; 13.02.; 30.04.)

 • Završetak nastave nemačkog: 18.06.2016.

 

Nastava za odrasle (engleski/nemački):

 • Početak nastave za odrasle (1. semestar): 14.09.2015.
 • Raspusti/neradni dani: 9., 10. i 11.11.2015; 31.12.2015.-10.01.2016.;
 • Završetak nastave za odrasle (1. semestar): 29.01.2016.

 

 • Početak nastave za odrasle (2. semestar): 17.02.2016.
 • Raspusti/neradni dani: 28.04. – 03.05.2016.
 • Završetak nastave za odrasle (2. semestar): 24.06.2016.

 

Napomena: u kalendaru su dati krajnji datumi u okviru kojih se odvija nastava a tačni datumi početka i završetka nastave za svaku grupu se razlikuju u zavisnosti od dana kojima ta grupa ima nastavu i fonda časova. Nastava za svaku grupu traje do ispunjenja planiranog fonda časova. U slučaju da se fond časova ne može ispuniti u ovom okviru, organizuju se nadokanade u vanrednim terminima. Nastava na pripremnim kursevima za Kembridž ispite se završava do termina ispita.

Precizne podatke za svaku grupu možete dobiti od svog profesora ili u sekretarijatu škole.