Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Koliko godina dete treba da ide na nastavu?

U svakom slučaju ne bi trebalo prestajti do kraja srednje škole ili bar do kraja 2. razreda srednje škole. Kontinuitet je važan da bi naučeno gradivo bilo što trajnija kategorija i svakako nije cilj završiti sa kursevima što pre. Potrebno je stvoriti naviku da se jezik uči celog života. Takođe bi bilo dobro da dete/polaznik zaokruži svoje znanje nekim od Cambridge ispita.