Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Da li je potrebno da dete zna da piše...

Da li je potrebno da dete zna da piše - kada se počinje sa pisanjem?

Uvod u engleski alfabet se radi u prvom razredu osnovne škole, u drugom se radi globalno čitanje i pisanje, a kompletno pisanje i čitanje u trećem razredu osnovne škole. Ovo je jedini mogući kompromis s obzirom na to da neka deca čitaju i pišu na srpskom i pre škole a neka tek onim tempom kojim se to radi u osnovnoj školi (latinica u 2. razredu osnovne škole).