Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Sa koliko godina mogu da upišem dete?

Iako postoji tendencija da deca počinju sa učenjem što ranije, na osnovu našeg dvadesetogodišnjeg rada smatramo da je dobro da dete pođe na kurs engleskog jezika dve godine pre polaska u školu.