Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova.

Da li treba da radim sa detetom kod kuće?

Ne. Rad sa detetom je naš posao i vi se tu možete opustiti, nekada je samo potrebno da obratite pažnju na poruke njegovog profesora i proverite da li dete redovno radi domać‡i i redovno dolazi na nastavu. O ovome ć‡e vas profesor informisati na vreme, a vi možete doć‡i i raspitati se o napretku vašeg deteta kada god to želite.