Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Da li je za moje dete bolje da ima časove u grupi ili...

Da li je za moje dete bolje da ima časove u grupi ili da joj/mu nađem privatnog profesora?

Ovo, naravno, pre svega zavisi od vašeg deteta i vaše procene šta je za nju/njega povoljnije. Prednosti grupe su u tome što je nastava dinamičnija, omogućava interakciju deteta ne samo sa profesorom već i sa drugom decom što je značajno za ostvarivanje komunikativne kompetencije, što dete može svoje znanje lakše da uporedi sa znanjem svojih vršnjaka i što se nastava odvija po jasno definisanim nivoima.