Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Da li mogu da polažem TOEFL/IELTS/CAMBRIDGE kod vas?

Svi ovi ispiti se isključivo polažu u organizaciji ovlašćenih centara za polaganje tj. Britanskog saveta ili ovlašćenog ETS centra kada je u pitanju TOEFL. Škole jezika vrše pripremu za polaganje ovih ispita.