Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Imam položen TOEFL ali...

Imam položen TOEFL ali hocu da konkurišem za Veliku Britaniju ili neku drugu zemlju?

Postoje uporedne skale ispita i najverovatnije se može iskoristiti, ali poslednju reč ima ta konkretna institucija u kojoj konkurišete.