Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Želim da imam međunarodni sertifikat

Želim da imam međunarodni sertifikat o znanju engleskog jezika. Da li da se odlucim za TOEFL, IELTS ili CAMBRIDGE ispit?

Procedure za polaganje ispita TOFEL i IELTS su kraće ali vi dobijate samo izveštaj o rezultatu koji važi 2 godine. CAMBRIDGE ispiti zahtevaju detaljniju pripremu a i prijavljivanje i dobijanje sertifikata nešto duže traju ali zato ovi sertifikati važe neograničeno. Zato je naš savet da polažete ove ispite ako niste u žurbi i želite zaista trajan sertifikat. Za više informacija pogledajte Kursevi/međunarodni ispiti.