Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Šta je CEF?

CEF - Common European Framework for Languages ili Zajednički evropski okvir za jezike je detaljni opis jezičkih nivoa koji se primenjuje u celoj Evropi, kako u privatnim školama tako i u formalnom obrazovanju. Ovaj način opisa nivoa je razradio Savet Evrope u saradnji sa asocijacijom za kvalitet jezičkih usluga EAQUALS. Ovi nivoi olakšavaju mobilnost kao i prepoznatljivost vaših sertifikata.