Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Da li treba da pređemo celu knjigu koju zapocnemo na kursu?

Ne. Knjiga je pomoćno sredstvo i mi odabiramo najbolje udžbenike koji u tom trenutku postoje na tržištu. Međutim, naš posao je da te udžbenike uskladimo sa zahtevima odgovarajućeg evropskog nivoa i potrebama svake konkretne grupe.