Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Da li mogu da promenim grupu ako mi nivo ne odgovara?

Naravno, grupa se može promeniti u dogovoru sa profesorom. Profesor će to i sam savetovati čim se takva potreba ukaže. Nekada dete ili odrasli mogu da preskoče nivo a nekada je potrebno i ponoviti prethodni. U oba slučaja profesor će vam to detaljno obrazložiti.