Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova.

Da li mogu da se upišem nakon što je počela školska godina?

Osim u redovnim upisnim rokovima, polaznici mogu da se upišu u toku cele godine, pod uslovom da ima slobodnih mesta i da na testu za utvrđjivanje nivoa znanja pokažu potreban nivo znanja.