Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Prevođenje

Jedna od osnovnih delatnosti škole Anglian je i prevođenje. U okviru škole radi i kancelarija sudskog tumača.
Imamo dvadesetpetogodišnje iskustvo u prevođenju svih vrsta dokumenata sa engleskog i na engleski jezik. Takođe se bavimo i prevođenjem stručnih tekstova, najviše iz oblasti medicine (kardiologije, kardiohirurgije, neurohirurgije, psihijatrije, itd.) ali i iz mnogih drugih oblasti. Radimo lekturu i korekturu stručnih radova koje su neophodne pre objavljivanja u svetskim naučnim časopisima.

Tekstovi i dokumenta za prevod predaju se i preuzimaju u radno vreme sekretarijata,
svakog radnog dana od 16 do 20 časova (telefoni za informacije: 011/3240-897 i 065/3340-673) ili elektronskim putem ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Svi polaznici naših kurseva imaju popust na prevode od 10%.

VRSTE PREVODA:

  • OVERENI DOKUMENT (krštenice, venčanice, diplome) - naplaćuje se po dokumentu
  • OVERENI DOKUMENT (spiskovi ispita, svedočanstva) - naplaćuje se po dokumentu
  • OVERENI DOKUMENT (više strana) - naplaćuje se po strani
  • STRUČAN TEKST (sa engleskog na srpski) - naplaćuje se po strani
  • STRUČAN TEKST (sa srpskog na engleski) - naplaćuje se po strani

1 strana = 1800 karaktera prevoda
Svi overeni dokumenti se štampaju u 2 primerka.