Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Upis

Upis za decu

Upis za decu organizujemo krajem avgusta/početkom septembra, a nastava počinje između 10. i 15. septembra.
Deca se upisuju na jednu školsku godinu (od  septembra do  juna sa pauzama za školske raspuste), a izuzetno se mogu upisati i u toku školske godine ako njihovo znanje to dozvoljava. Ako deca imaju predznanje a nisu pohađala kurseve u našoj školi, proverićemo njihovo znanje na osnovu testa/razgovora prilagođenog njihovom uzrastu. 
Da biste upisali dete, potrebno je da popunite upisni list i uplatite prvu ratu. Kurs za decu se plaća u 10 jednakih rata. Ukupna cena (koja se odnosi na ukupni broj časova u celoj školskoj godini) podeljena je na jednake mesečne rate i ne odnosi se na broj časova u svakom pojedinačnom mesecu.

Upis za odrasle polaznike 

Upis za odrasle organizujemo početkom septembra/početkom februara/u toku godine.
Glavni upisni rokovi, kada počinje nastava za najveći broj grupa, su početak septembra i početak februara. Polaznici se mogu upisati i u toku godine na preostala slobodna mesta, a mogu se formirati i nove grupe u zavisnosti od interesovanja. 


Da biste se upisali potrebno je da popunite upisni list i uplatite prvu ratu. Kurs za odrasle se plaća u 5 jednakih mesečnih rata (kada se radi o redovnim tečajevima). Ukupna cena (koja se odnosi na ukupni broj časova u semestru/godini) je podeljena na jednake mesečne rate i ne odnosi se na broj časova u svakom pojedinačnom mesecu.