Radno vreme kancelarije je od 16 do 20 časova. Telefoni: 3240897, 065 3340 673

Opšte informacije

Upis za decu

Upis za decu organizujemo krajem avgusta/početkom septembra, a nastava počinje između 10. i 15. septembra.
Deca se upisuju na jednu školsku godinu (od  septembra do  juna sa pauzama za školske raspuste), a izuzetno se mogu upisati i u toku školske godine ako njihovo znanje to dozvoljava. Ako deca imaju predznanje a nisu pohađala kurseve u našoj školi, proverićemo njihovo znanje na osnovu testa/razgovora prilagođenog njihovom uzrastu. 
Da biste upisali dete, potrebno je da popunite upisni list i uplatite prvu ratu. Kurs za decu se plaća u 10 jednakih rata. Ukupna cena (koja se odnosi na ukupni broj časova u celoj školskoj godini) podeljena je na jednake mesečne rate i ne odnosi se na broj časova u svakom pojedinačnom mesecu.

Upis za odrasle polaznike 

Upis za odrasle organizujemo početkom septembra/početkom februara/u toku godine.
Glavni upisni rokovi, kada počinje nastava za najveći broj grupa, su početak septembra i početak februara. Polaznici se mogu upisati i u toku godine na preostala slobodna mesta, a mogu se formirati i nove grupe u zavisnosti od interesovanja. 

Da biste se upisali potrebno je da popunite upisni list i uplatite prvu ratu. Kurs za odrasle se plaća u 5 jednakih mesečnih rata (kada se radi o redovnim tečajevima). Ukupna cena (koja se odnosi na ukupni broj časova u semestru/godini) je podeljena na jednake mesečne rate i ne odnosi se na broj časova u svakom pojedinačnom mesecu.

POPUSTI:

 1. za 2. dete (ili člana porodice) 10%
 2. za 2. jezik 10%
 3. za 3. dete 20%
 4. u slučaju odsustvovanja zbog bolesti – uz lekarsko opravdanje:
  • preko 2 nedelje (4 i više dolazaka) plaća se 50% od cene časova sa kojih se odsustvovalo
  • preko 1 (8 i više dolazaka) meseca plaća se 30% od cene časova sa kojih se odsustvovalo

PLAĆANJE:

 • RATE SE UPLAĆUJU OD 1. DO 10. U MESECU ZA TEKUĆI MESEC
 • MESEČNE RATE KURSA NISU VEZANE ZA BROJ ČASOVA U MESECU
 • ukupni godišnji iznos je podeljen na jednake mesečne rate
 • NAKNADNI UPIS: za upis u toku prve dve nedelje plaća se puna cena
 • nakon dve nedelje od početka nastave ukupna cena se umanjuje za broj propuštenih dolazaka
 • REKREATIVNA NASTAVA: u slučaju odlaska deteta na rekreativnu nastavu časovi se održavaju po uobičajenom rasporedu (ne otkazuju se i ne nadoknadjuju), osim u slučaju odsustva cele grupe i pod uslovom da postoje slobodni termini za nadoknadu.

BROJ POLAZNIKA U GRUPI JE DO 8